Leenstelsel officieel ingevoerd

Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel over het leenstelsel, is het officieel dat de basisbeurs voor studenten gaat verdwijnen. Vanaf 1 september 2015 zullen de veranderingen ingaan. De ov-chipkaart blijft en wordt uitgebreid. Minderjarige mbo studenten zullen namelijk voortaan ook recht hebben op een ov-jaarkaart. Aan hogescholen en universiteiten is gevraagd om lessen buiten de spitsuren te geven, zodat studenten met het openbaar vervoer kunnen reizen op rustige tijdstippen.

Andere wijzigingen

Andere belangrijke veranderingen in het nieuwe collegejaar zijn:

  • De aanvullende beurs is alleen nog voor kinderen wiens ouders minder verdienen dan 46000 euro per jaar.
  • De termijn van het afbetalen van de lening is verlengd naar 35 jaar in plaats van 15 jaar. De afbetaling begint, zodra je het minimumloon of hoger verdient. 
  • Studenten met een handicap of een chronische ziekte krijgen een kwijtschelding van 1200 euro, wanneer ze hun bachelor of master afronden.
  • Studenten die bezig zijn met hun huidige studie houden recht op de basisbeurs. Bij een nieuwe studie of master gelden de regels van het leenstelsel.
  • Eerstejaarsstudenten die gaan beginnen met studeren en moeten lenen, ontvangen een voucher ter waarde van 2000 euro die ingeruild kan worden voor bijscholing.
  • Het geld dat bespaard wordt door afschaffing van de basisbeurs, wordt gebruikt om het kwaliteit van hoger onderwijs te verbeteren. Studenten gaan hierover instemmingsrecht krijgen.