Disclaimer, privacy en cookies

Disclaimer

Ondanks dat de informatie op OV-chipkaartgeldig.nl met zorg wordt samengesteld, aanvaarden de rechthebbenden op OV-chipkaartgeldig.nl geen aansprakelijkheid voor (a) de juistheid en/ of volledigheid van de informatie op de website, noch (b) voor het actueel of niet verouderd zijn van gepubliceerde artikelen. Aan de informatie op deze website kunnen derhalve geen rechten worden verleend.

IEDERE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE OP DEZE WEBSITE GEPUBLICEERDE INFORMATIE OF HET GEBRUIK DAARVAN - INCLUSIEF HYPERLINKS EN ACHTERLIGGENDE WEBSITES OF BRONNEN - IN WELKE VORM DAN OOK, IS UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN.

Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op enige wijze, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden op OV-chipkaartgeldig.nl.

Het is toegestaan om via een koppeling (hyperlink) zonder no follow naar content op OV-chipkaartgeldig.nl te verwijzen, waarbij duidelijk wordt vermeldt dat het om content van OV-chipkaartgeldig.nl gaat.

OV-chipkaartgeldig.nl is niet de officiële website van de ov-chipkaart, maar een hobbyproject. De officiele website vindt u op www.ov-chipkaart.nl. OV-chipkaartgeldig.nl heeft geen enkele relatie met www.ov-chipkaart.nl of Translink.

Privacy Statement

Algemeen

Dit is het Privacy Statement van OV-CHIPKAARTGELDIG.nl van SEOTekstbureau (gevestigd te Amersfoort, KvK-nummer 55486959), hierna aangeduid als "SEO". SEO is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens

OV-CHIPKAARTGELDIG.NL biedt de mogelijkheid om via het contactformulier contact met ons op te nemen. Bij het opvolgen dit contact maken wij vanzelfsprekend gebruik van door u verstrekte gegevens, zoals naam en (e-mail)adres.

Doorgifte aan derden

Alleen de personen die door SEO zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Voor het overige zal SEO uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, op grond van een wettelijk voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van SEO in uw belang is.

Cookies

Om OV-CHIPKAARTGELDIG.NL goed te laten functioneren en om advertenties weer te geven, maakt SEO gebruik van analytische en tracking cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als een website wordt bezocht.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op de website van SEO en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Google Analytics, Google Adsense en social media

SEO maakt in het bijzonder gebruik van Google Analytics voor analyse en verbetering van het gebruik van OV-CHIPKAARTGELDIG.NL. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”).

OV-CHIPKAARTGELDIG.NL maakt gebruik van Google Adsense voor de reclameblokken die op de website te vinden zijn. Google Adsense wordt aangeboden door Google. Google Adsense gebruikt de zogenaamde DoubleClick DART cookie om de advertenties weer te geven en te personaliseren. Via www.google.com/settings/ads kunt u uw Google advertentievoorkeuren aanpassen.

Op OV-CHIPKAARTGELDIG.NL zijn ook buttons opgenomen om OV-CHIPKAARTGELDIG.NL te delen op social media zoals Facebook van Facebook Inc., Twitter van Twitter Inc. en Google+ van Googe, Inc. (“social media”). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de social media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. SEO heeft daarop geen invloed. U wordt aangeraden de privacy statements van de social media (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verzamelen. Raadpleeg de cookieverklaringen van deze partijen voor meer informatie: Twitter, Facebook, en Google.

Google en de social media mogen de via hun cookies verzamelde informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens (een van) hen verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google en de social media stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van (persoons)gegevens. SEO is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit. SEO heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google.

Meer informatie over hoe Google uw gegevens gebruikt

Meer informatie over hoe Google uw gegevens gebruikt vindt u hier: Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt.

Toestemming voor cookies intrekken

U kunt uw toestemming voor de cookies te allen tijden weer intrekken door te klikken op “Cookies uitschakelen”.

Links naar en cookies op websites van derden

Op OV-CHIPKAARTGELDIG.NL zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer u deze websites bezoekt, zijn de privacy statements van deze derde partijen van toepassing. SEO is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden.

Uw rechten met betrekking tot de verzamelde persoonsgegevens

- U heeft recht op inzage in uw gegevens. Hiervoor kunt u SEO vragen welke gegevens zijn geregistreerd en waarvoor ze worden gebruikt.

- U heeft het recht om de gegevens die SEO van u heeft verzameld, te laten corrigeren, wijzigen of aanvullen indien deze onjuist dan wel onvolledig zijn.

- U heeft het recht om te vragen wie er toegang heeft/ heeft gehad tot uw gegevens. U kunt SEO vragen welke gegevens zijn geregistreerd en wie hier toegang toe heeft of heeft gehad.

- In een aantal wettelijk bepaalde gevallen heeft u het recht uw gegevens te laten verwijderen.

- In een aantal wettelijk bepaalde gevallen heeft u recht om minder gegevens door SEO te laten verwerken.

- In een aantal wettelijk bepaalde gevallen heeft u het recht uw gegevens bij SEO op te vragen en over te laten dragen aan derden.

- U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SEO.

- U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezicht houdend orgaan.

Indien u zelf toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor kunt u een verzoek sturen aan SEO.

Bewaartermijn

SEO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, tenzij zij op grond van wettelijke bepalingen verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Beveiliging

SEO heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL). Ondanks dat SEO alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van uw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer.

Wijzigingen

SEO behoudt zich het recht voor deze Privacy Statement te wijzigen. Daarom wordt u aangeraden deze Privacy Statement regelmatig op OV-CHIPKAARTGELDIG.NL te controleren. Voortgezet gebruik van OV-CHIPKAARTGELDIG.NL na wijziging(en) houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde Privacy Statement.

Contact

Ingeval van vragen, suggesties of klachten over deze Privacy Statement of andere aspecten van onze dienstverlening, kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier of via ovchipkaartgeldig apenstaartje gmail.com.

© SEOTekstbureau, OV-chipkaartgeldig.nl, mei 2018.