Vakantie

De vakantie is een periode die van belang is voor de studenten ov. De studenten OV-chipkaart kan een week- of een weekendabonnement bevatten. Een weekabonnement is niet geldig in de vakantie, waardoor je slechts met reductietarief kunt reizen, terwijl een weekend studenten OV in de vakantie wel geldig is, zodat studenten met een weekend OV-chipkaart ook in de vakanties gratis kunnen reizen. De vakantie loopt van 16 juli 4.00 uur tot 16 augustus 4.00 uur. In de zogenaamde feestdagen gelden dezelfde regels als in de vakantie.